Priser

Hos oss är alla kunder lika viktiga. Vi svarar alltid så fort vi kan och försöker alltid komma ut till kund så snart som möjligt. 

service

Normaltaxa
890,- per timme.
Normalt bokar vi in tid redan samma vecka.


Akuttaxa
1050,- per timme.
Inställelsetid inom 24 h kontorstid.


Kvällstaxa
På helger och efter kl 1700 på vardagar debiterar vi 490,- extra per timme.


Servicekund
Om du är i behov av löpande underhåll av din maskinpark rekommenderar vi ett serviceavtal. Färdelarna med detta är flera:

  • Du slipper akuttaxan.
  • Timkostnaden är 100,- billigare än i normala fall.
  • Din maskinpark har en konstant översyn vilket generar färre fel och en stabilare upptid.
  • Du sprider ut dina kostnader.


Minsta tid per månad för ett serviceavtal är 4 timmar. Maximal tid är obegränsad - vi anpassar oss efter dina behov!


Övrigt

Minsta debiterbara tid är 30 min, och vi debiterar varje påbörjad halvtimme. 

Utveckling av affärssystem sker alltid mot kostnadsförslag.

Vi säljer även hård- och mjukvara, såväl Apple som annat. Kontakta oss gärna för en offert!© 4633 Solutions AB 2012-