Affärssystem

Ett affärssystem är ofta kärnan i ett företags verksamhet. Det kan vara allt från en lista med kunder, till ett system för att boka klienter med automatisk påminnelse via SMS.

Genom att integrera ditt företags alla lagringsbehov till en gemensam plattform och på ett centralt ställe, kommer du att tjäna mängder av pengar! Dessutom kan du sova gott om nätterna eftersom vi säkerhetskopierar våra kunders databaser på tre roterande och krypterade medier som aldrig befinner sig på samma ställe. 

Din information är trygg.


database


© 4633 Solutions AB 2012-